het diabetesteam

Wanneer je diabetes krijgt, staat er een diabetesteam klaar dat jou kan helpen. Dit team bestaat uit de diabetesverpleegkundige, de psycholoog, de diëtist en de internist. In dit artikel zullen deze alle 4 behandeld worden.

Diabetesverpleegkundige

Een diabetesverpleegkundige is iemand die gespecialiseerd is in de zorg rondom mensen met diabetes. Wanneer je diabetes krijgt, is de diabetesverpleegkundige degene die je alles over diabetes vertelt. Ook leert deze persoon je hoe je je bloedsuiker moet controleren, hoe je insuline moet injecteren en hoe je om moet gaan met een insulinepomp. Wanneer je diabetes hebt, moet je eens in de 3 maanden op controle bij de diabetesverpleegkundige.

Psycholoog

Er is altijd een medische psycholoog betrokken bij het diabetesteam. Diabetes is namelijk een van de meest psychisch belastende chronische aandoeningen. Diabeten hebben een grotere kans op het ontwikkelen van psychische klachten zoals depressie, stress en angsten. Deze klachten kunnen vervolgens weer een negatieve invloed hebben op de diabetes zelf. Veel voorkomende psychische klachten zijn:

  • Somberheid of depressiviteit
  • Moeite met het accepteren van de ziekte
  • Moeite met de nodige aanpassingen
  • Angst voor hypo’s of hypers
  • Spuit of prikangst
  • Eetproblemen
  • Concentratieproblemen

Diëtist

Een diëtist is iemand die gespecialiseerd is op het gebied van voeding en gedrag bij ziekte en gezondheid. Met een diëtist kijk je samen naar welke manier van eten het beste bij jouw diabetes past.

Hoe gaat een diëtist te werk? Het eerste gesprek met de diëtist is een kennismakingsgesprek. Hij of zij wil jou leren kennen zodat er een goed beeld geschetst kan worden van jou persoonlijke situatie. De diëtist zal vragen stellen over wat je dagelijks doet, welke medicatie je gebruikt, of je rookt, etcetera. Ook zal hij of zij gedetailleerd naar jouw voedingspatroon vragen zodat er op basis van deze informatie een advies gegeven kan worden.

Vergoeding Wanneer je diabetes hebt, geldt de ketenzorg. Dit zijn meerdere zorgverleners bij elkaar die samen een zorgplan opstellen, zodat de behandelingen op elkaar afgestemd kunnen worden. Ketenzorg wordt 100% vergoed door de zorgverzekeraar.

Internist

Een internist is iemand die gespecialiseerd is in de behandeling van diabetes. Samen met de internist wordt er gekeken naar de medische conditie en het bloedsuikergehalte. De internist is degene met de eindverantwoordelijkheid over de behandelingen. Aan de hand van uitslagen uit onderzoeken, stemt de internist af welke behandeling er nodig is. Wanneer je diabetes hebt, moet je minstens 1 keer per jaar langs de internist voor een uitgebreide controle.

Categories:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *